ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Трояново, общ. Камено

     Театрална работилница - ръководител Николинка Даракчиева; 2019/2020 уч. година

     

     Клуб "Приложна математика" - ръководител Гален Жеков; 2019/2020 уч. година

 

     Творческа работилница "Искрици" - ръководител Николинка Даракчиева; 2020/2021 уч. година, 2021/2022 уч. година

 

     Клуб "Математиката в ежедневието" - ръководител Гален Жеков; 2020/2021 учебна година, 2021/2022 уч. година, 2022/2023 уч. година

 

     Клуб "Млад еколог" - ръководител Йовка Качулева; 2022/2023 учебна година

 

   Изяви на децата от групитеза занимания по интереси:

           В края на 2018/2019 учебна година театрална работилница "Искрици" представи драматизация по приказката на Мая Дългъчева "Как едно петле се разболяло и без него слънцето изгряло". Групата е с ръководител Николинка Даракчиева  и започна заниманията си с ученици от пети клас, които през 2019/2020 учебна  година са вече в шести клас. За Деня на народните будители групата участва в училищното тържество със стихотворението на Иван Вазов "Паисий". 

          Клубът "Приложна математика" е с ръководител Гален Жеков и работи от началото на 2019/2020 учебна година.

          На организираната от община Камено междуучилищна изява на 18.12.2019 година двете групи представиха своята дейност. "Искрици" изиграха драматизацията си "Коледна планета" по стихове на Джани Родари, а клубът "Приложна математика" участва с презентация.