ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Трояново, общ. Камено

Училищен екип за 2022/2023 учебна година

Директор    
Нели Радева Маркова    
     
Учители в начален етап    
1.Стела Атанасова Лазарова -  учител, класен ръководител     
2.Величка Енчева Илиева -  учител, класен ръководител    
3.Мукадес Джевдет Молламахмуд - старши учител, класен ръководител    
4. Живка Георгиева Котанова - учител, класен ръководител    
5.Емил Иванов Ботушански - старши учител ЦОУД    
6. Веселин Иванов Петров - старши учител ЦОУД    
     
 Учители в прогимназиален етап    
 1.Янка Николаева Колева - учител български език и литература, класен ръководител    
2. Николинка Стефанова Даракчиева - учител история и цивилизации, география и икономика, класен ръководител     
3. Станка Иванова Сотирова - старши учител биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, музика; класен ръководител     
4. Гален Живков Жеков -  учител математика, информационни технологии    
5. Анна Наскова Пашова - учител физическо възпитание и спорт    
6.Здравка Божидарова Парушева - учител, английски език    
7.Станчо Николов Георгиев - старши учител ЦОУД    
8.Йовка Пенкова Качулева - старши учител ЦОУД    
     
Касиер-домакин    
Кръстинка Иванова Николова    
     
Помощен персонал    
1.Иванка Георгиева Василева    
2.Митра Тодорова Петрова    
3.Добра Веселинова Мирчева    
     
Образователен медиатор    
Даниела Колева Маринова