ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Трояново, общ. Камено

Материална база

       Училището е поместено в две сгради, които са санирани. През зимните месеци е уютно и топло. В едната сграда са учениците от 1. до 3. клас, а в другата - от 4. до 7. клас. Класните стаи са просторни и светли, подовото покритие е ламиниран паркет.

       Спортната площадка е съвременна, с модерно покритие и там децата с желание се включват в различни  спортни мероприятия. Физкултурният салон е просторен и светъл.

       В училището има компютърен кабинет, в процес на оборудване е и мултимедиен кабинет.

       За учениците със специални образователни потребности е осигурен ресурсен учител и кабинет.

       Обяда на учениците се осигурява от кетъринг-фирма и включва супа, основно ястие и десерт. Столовата е светла, чиста и добре отоплена през зимните месеци.

       Хигиената в сградите и извън тях е на високо ниво.