ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Трояново, общ. Камено

История

  •      Първото училище в село Трояново е било открито през 1856 година с учител "някой си Недялко от село Беброво, Еленско". Обучавал 5-6 ученика в една стая от зданието на Халил паша, служещо за кръчма и използвал славянски учебници по килийната метода.
  •      През 1865 година училището се е помещавало в черковната стая, построена заедно с църквата.
  •      През 1869 година е построено ново училище на един етаж и зимник по инициатива на видни селяни - Нико Щерев, Кара Димо и Янко Тонев.
  •      През 1892 година е построено ново училище по план на Министерството на народното просвещение, състощо се от две класни стаи, учителска стая и физкултурен салон. По-късно, през 1926 година училището става допълнително и земеделско училище, в което се обучават ученици от селата Трояново, Аспарухово, Малка Поляна, Караново и Винарско. Междувременно през 1925 година е започнало изграждането на ново училище с доброволен труд, средства от рентата на училищните земи и средства от Министерството на народното просвещение.
  •      На 04.11.1997 година тържествено е открита сграда за начален курс - бившият младежки дом, построен на мястото на земеделското училище. Новата сграда разполага с 4 класни стаи, учителска стая, дирекция, физкултурен салон, санитарен възел и складови помещения.
  •      Към днешна дата училището е поместено в две сгради.