ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Трояново, общ. Камено

Основната закуска на учениците от І до ІV клас се осигурява от фирма "Хитекс" ЕООД - гр. Айтос.

Асортиментът от закуски е разнообразен и съобразен с изискванията за здравословно хранене.