ОУ Христо Ботев

Основно училище в с. Трояново, общ. Камено

Добре дошли в сайта на

ОУ  "Христо Ботев"

село Трояново,  община Камено,

област Бургас

 

       В нашето училище се обучават ученици от І до VІІ клас в целодневна организация. Задължителните учебни предмети от общообразователната подготовка се изучават преди обяд , а следобед в групите за целодневна организация на учебния ден учениците се подготвят за следващия учебен ден чрез самоподготовка и участват в дейности за занимания по интереси и активен отдих и физическа активност. Осигурили сме безплатен автобус за децата, пътуващи от съседни села.

       Учителите се отнасят с внимание, разбиране и загриженост. Възпитават децата в уважение един към друг и взаимопомощ.

       Имаме групи за занимания по интереси, според предпочитанията на учениците и възможностите на училището.

       Включваме се в различни проекти и национални програми.

       За децата със специални образователни потребности е осигурен ресурсен учител.

       ОУ "Христо Ботев" с. Трояново организира и участва в разнообразни мероприятия: екскурзии, посещение на театрална постановка, хепънинг, благотворителен базар, съвместни дейности с Български червен кръст, празници в училището и в селото.

Актуални новини